Zienswijze t.a.v. de  toekomstige ontwikkelingen voor Kralingen-Oost!

Op 9 januari jl. is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (inclusief participatieaanpak) gepubliceerd. De bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) heeft een zienswijze op dit document ingediend.

De zienswijze bestaat uit 2 delen:
Zienswijze_IMpact_2020 De BKO neemt deel aan het samenwerkingsverband IMpact. IMpact is een coalitie van samenwerkende bewonersorganisaties uit het selectiegebied MIRT Oost en Oost-Oost. De door IMpact ingediende zienswijze, is daarom ook de zienswijze van de BKO.
• Afzonderlijke Zienswijze BKO op NRD. Deze zienswijze spitst zich toe op het BKO-gebied. Deze laatste zienswijze treft u hier aan als pdf.

Afkortingen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau