Medio april heeft de gemeente Rotterdam het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening evenementen Rotterdam’ gepubliceerd. In dit plan staan de regels voor het houden van evenementen in openbaar gebied, waaronder het Kralingse Bos. De regels hebben betrekking vooral betrekking op aantal festivals, op/afbouwtijd en herstel/rusttijd voor de natuur. De BKO kan zich niet vinden in dit plan en heeft daarom samen met andere bewoners(verenigingen) een zienswijze tegen dit plan ingediend.

Een gecombineerde en niet-gecomprimeerde versie van beide bestanden kunt u downloaden via de volgende link >>

Zienswijze OBP Parapluherziening evenementen-signed1