Geachte heer, mevrouw,

Het College van Rotterdam heeft het voorgenomen besluit bekend gemaakt en u de gemeente Rotterdam heeft belanghebbende uitnodigt om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-partiele herziening Omgevingsvisie Rotterdam: Oostflank. Deze herziening ligt samen met de Aanvulling Rotterdamse Omgevingseffectrapportage (ROER) en de Milieu-effectenrapportage MIRT-verkenning Oeververbinding tot 14 juli 2023 ter inzage.

Bijgaand treft u namens de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) onze zienswijze op het ontwerp-partiele herziening Omgevingsvisie Rotterdam: Oostflank aan.
We danken u voor de geboden mogelijkheid en horen graag het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn van Blommestein
Bestuur BKO

gmb-2023-233082

zienswijze BKO-Oostflank 2

Gemeente Rotterdam >>