De BKO heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht. Klik hier om deze te bekijken.