Zoals niemand ontgaan zal zijn die zich de afgelopen periode op de Burgemeester Oudlaan heeft bevonden zijn de groenstroken aan beide zijden van de rijbaan veranderd in één grote watervlakte. De BKO, die zich zeer ingespannen heeft om een goed inrichtingsplan te krijgen voor dit gebied, heeft uiteraard de betrokken projectmanager gevraagd hoe het komt dat na aanleg van een nieuwe riolering en nieuwe drainage toch sprake is van een dergelijke grote watermassa.

De volgende uitleg is hiervoor gegeven:

Deze grote wateroverlast is voornamelijk het gevolg van de enorme regenval van de voorbije weken en het feit dat de groenstroken nog niet ingezaaid zijn. Dit laatste is te wijten aan het uitstel van de start van de werkzaamheden. Deze hadden moeten plaatsvinden in het najaar, maar door diverse problemen bij de uitvoering is dit uitgesteld. Bovendien is er bij het ophogen van de grond met te zwaar materiaal gereden waardoor de structuur van de grond is aangetast, hetgeen niet bevorderlijk is voor de waterafvoer. Bij de uitvoering van het inrichtingsplan zal men dit goed in de gaten houden.

Een ander punt dat ons werd medegedeeld is het feit dat er bij de aanplant van de bomen ten behoeve van de laanstructuur een fout is gemaakt. De aanplant van de bomen in het meest noordelijk deel van de Burg. Oudlaan (tussen ‘s-Gravenweg en ‘s-Gravenwetering) heeft op of te dicht op kabels en leidingen plaatsgevonden en deze moeten verplant of verwijderd worden. Daarnaast worden in de groenstrook aan de oostzijde 10 nieuwe bomen geplant. Zodra het weer het toelaat gaan deze werkzaamheden uitgevoerd worden.

Binnenkort vindt er een bespreking plaats met betrokken ambtenaren en zullen wij er zeer op aan dringen dat men bij de verdere uitvoering van dit plan zorgvuldiger te werk zullen gaan.