Beste omwonende/belangstellende van Park Rozenburg

In het project Blauwalgbestrijding Kralingse Plas is de afgelopen maand Phoslock toegediend om de overmaat aan fosfaat in de bodem van de Plas vast te leggen. Daarmee is een grote en belangrijke stap in de bestrijding van de blauwalgoverlast gezet. Eerder zijn al maatregelen genomen om de instroom van fosfaat in de Plas van verschillende bronnen zoals Rottewater, drainagewater uit het Bos en riool overstorten op de plas tegen te gaan. Dit is naast de maatregelen tegen vogelpoep etc.

Een van de overige bronnen is de watergang in het Park Rozenburg. De watergang is belangrijk om het overtollig water op te vangen en is ook belangrijk om in droge tijden het park van water te voorzien. De watergang staat ook in verbinding met de Kralingse Plas. Daarom willen we ook hier weten hoeveel beschikbaar fosfaat er in de waterbodem zit. Daarvoor zullen we monsters nemen van de waterbodem/het slib om te kijken wat de samenstelling is. De monstername geeft geen overlast voor de gebruikers en omwonenden van het park maar mogelijk dat u hier iemand mee bezig ziet. Op het bijgevoegde kaartje ziet u waar de monster afgenomen worden.

We kunnen ons trouwens ook voorstellen dat u verdere vragen heeft over park Rozenburg. Het is de bedoeling dat we met elkaar; dus de gemeente en de gebruikers en omwonenden van het Park samen tot enkele scenario’s komen om het park gereed te maken voor de toekomst, met respect voor de monumentale status. Op dit moment is een projectteam al een poos bezig om alle beschikbare relevante informatie bij elkaar te verzamelen en toegankelijk te maken, zodat we daar op een zinvolle en constructieve manier met elkaar over van gedachten kunnen wisselen.

We hadden gehoopt dat al in een eerder stadium te doen. Maar helaas is dat mede door de coronacrisis niet gelukt. Daarom moeten we een digitaal platform bouwen om alle info te ontsluiten. We verwachten wel dat kort na nieuwjaar we eindelijk eens samen door verschillende brillen naar het park te kunnen kijken. Wij zien daar alvast naar uit.

Met vriendelijke groet,
Linda Vetter
Wijkregisseur Kralingen-Oost & De Esch
Stadsbeheer Gebiedskantoor Noord-Oost
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
Tel: 06 10924604