Het venijn zit ‘m in de staart. Misschien is dat waar, het zou goed kunnen, maar als dat inderdaad zo is dan is de Voorschoterlaan de uitzondering op de regel. Het venijn bij de Voorschoterlaan zit ‘m in dat deel van de straat dat Kralingers beschouwen als de kop. Om elk misverstand te voorkomen: het gaat om de omgeving van metrostation Voorschoterlaan. Misschien is het goed om even filosofisch te worden over de vraag waarom dat nu juist de kop is en niet het gedeelte aan de andere kant, bij de Oostzeedijk Beneden. Misschien is het omdat de plek waar de Voorschoterlaan zich in vastbijt, de Oudedijk, diep genesteld is in het collectieve geheugen van Kralingers als een van de oer-straten. We hebben ons laten vertellen dat de dijk er al lag in de Romeinse tijd. Onwillekeurig zien we de Oudedijk als startpunt van de Kralingse lanen. En dat zien we terug in hoe de Voorschoterlaan gebruikt wordt. Hordes mensen maken gebruik van de verschillende infrastructuren die bij de kop samenkomen, de aloude Oudedijk, de Voorschoterlaan, de metro en de tram. Het is een multimodaal vervoersknooppunt, met bijpassende stedelijke voorzieningen: een apotheek, een kapper, een kledingzaak, verschillende eetgelegenheden, een supermarkt. Laten we wel wezen: de kop van de Voorschoterlaan is gewoon een bijzonder en belangrijk stukje Kralingen.

En daarom is het des te schrijnender dat het er nu zo rommelig bijligt. Het venijn zit ‘m in de kop. Een steeds lelijker wordende kiosk en een uitdijende massa fietsen in de middenberm waren voor omwonenden de twee belangrijkste aanleidingen om aan de bel te trekken: ongeveer een jaar geleden werd door acht Kralingers de Werkgroep Kop Voorschoterlaan in het leven geroepen, hierbij ondersteund door de BKO en Bewonersvereniging Lusthofkwartier. Het doel van de Werkgroep was om met een breed mandaat vanuit de buurt, de problematiek van het gebied aan te kaarten bij de gemeente. De Werkgroep is daarom een participatietraject gestart, financieel ondersteund door het fonds voor Participatie Initiatieven van de gemeente Rotterdam, om draagvlak en betrokkenheid te creëren en om ideeën voor een nieuwe inrichting los te maken. Met dit doel is er onder de titel ‘Ideeën voor de Kop Voorschoterlaan’ een website gemaakt en zijn er 1500 folders met een enquête door de buurt verspreid. Er was een uitstekende respons: meer dan 100 individuele reacties die samen bijna 250 ideeën hebben opgeleverd. Dat laat een grote betrokkenheid zien. Ook de kinderen van groep 8 van de Montessorischool hadden ideeën geleverd, vergezeld van prachtige tekeningen! De ideeën werden vervolgens gebruikt tijdens een workshopavond voor de respondenten als aanknopingspunt voor concretere plannen, op weg naar nieuwe inrichting. Er werd druk getekend en geschetst, onder anderen door de uitbater van de kiosk! Door ontwerpers uit de Werkgroep werden de contouren die uit deze avond naar voren kwamen omgezet in schetsontwerpen voor verschillende varianten en opties. Op een tweede en laatste bewonersavond werden deze varianten gepresenteerd.

Uiteindelijk heeft de Werkgroep het proces, de varianten, aanbevelingen en een actieplan gebundeld in een boekwerk. Op 17 maart is dit boekwerk gepresenteerd en aangeboden aan de gebiedscommissie. De gebiedscommissie was zeer lovend over het proces en het resultaat en heeft toegezegd de aanbevelingen te zullen agenderen bij de gemeente Rotterdam en de plannen te zullen opnemen in het gebiedsplan. Op 18 april is het boek aangeboden aan wethouder Joost Eerdmans door de kinderen van groep 8 van de Montessorischool. Midden tussen de fietsen. Het proces stopt hier natuurlijk niet, hopelijk is het een eerste aanzet om het venijn uit de Kop Voorschoterlaan te halen.