Het Park Rozenburg zal binnenkort voorzien worden van 17 nieuwe lichtmasten en hierbij gecombineerd een slimme (dimbare) LED module in de bestaande armaturen. Op de kaartjes in de bijlage kunt u zien om welke lichtmasten het gaat.

De aanleiding voor deze vervanging is de constatering dat de lichtmasten door het ontbreken van een mastluik niet meer voldoen aan de huidige eisen van de netbeheerder. Dit is een veiligheids-issue en voor de gemeente een verplichting om daar naar te handelen.

Qua uiterlijk zal er nauwelijks verschil waarneembaar zijn tussen de oude en nieuwe masten, hooguit op detail niveau.
Qua lichtniveau kunnen we dimmen en storingen managen, dus dit is een significante verbetering tezamen met energiebesparing.

Er worden geen aanpassingen gedaan aan het aantal masten of de locaties van de masten en verzoeken om aanpassingen van deze aard te doen zullen ook niet in behandeling worden genomen.

Het voornemen is om de werkzaamheden hier door de aannemer Citytec uit te laten voeren met een klein voertuig (geen vrachtauto) met een kraantje daarop. Ter beeldvorming vindt u onderaan dit bericht een foto van het voertuig.
De masten zijn behoorlijk zwaar (gietijzer) en moeten daarom machinaal verwijderd en aangebracht worden. Echter, door dit met een kleiner voertuig te doen zal werken vanaf het asfalt mogelijk zijn.

Het park wordt niet afgesloten tijdens de werkzaamheden.
Per lichtmast zal er circa 1,5 uur nodig zijn. De werklocatie zal dan in de pionnen komen staan en het pad is daar dan ook even niet toegankelijk. Qua veiligheid is dit niet wenselijk om dat er met elektra gewerkt wordt in de buitenruimte.
Als het wenselijk en mogelijk is kan er eventueel naast het voertuig een kunststof rijplaat gelegd worden zodat men er langs kan lopen. Uiteraard heeft omlopen de voorkeur, ook vanwege de huidige regels voor 1,5m afstand.

Geluidsoverlast zal minimaal zijn. Tijdens het gebruik van het kraantje zal de motor van het voertuig draaien en overig geluid komt voort vanuit handwerk zoals het gebruik van scheppen en schroevendraaiers.

De materialen voor de werkzaamheden zijn besteld en de ombouw zal over circa 10 weken gaan beginnen. We streven ernaar de werkzaamheden afgerond te hebben voordat de ‘donkere periode’ weer in gaat.

Gezien de geringe impact van de werkzaamheden op de directe omgeving is er voor gekozen om geen bewonersbrief te verspreiden.
Voelt u zich vrij dit bericht waar u dit nodig acht ter informatie te delen onder uw leden, buren of achterban.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Linda Vetter
Wijkregisseur Kralingen-Oost & De Esch
Stadsbeheer Gebiedskantoor Noord-Oost
Werkdagen: maandag en woensdag
Tel: 06 10924604

Kaartje +masten herzien