Verslag en notulen van de Nieuwjaarsborrel van de BKO
‘BETER GEEN OEVERVERBINDNIG DAN EEN SLECHTE OEVERVERBINDING’

Op maandag 23 januari 2023 vond onze Buitengewone Algemene Ledenvergadering alsmede een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Pro Rege aan de Oudedijk 113.
De Buitengewone vergadering stond in het teken van de benoeming van de nieuwe secretaris de heer Bernard Kats die bij acclamatie door de aanwezige vergadering werd aangenomen.
Daarna volgde een presentatie van mevrouw Jorinke Vos, omgevingsmanager MIRT verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
In de notulen van deze vergadering vindt u ook een aantal vragen van de aanwezigen.
Na afloop vond een geanimeerde borrel plaats!

20230123 Presentatie MIRT-verkenning tbv nieuwjaarsbijeenkomst BKO

NotulenBALV23jan2023