De gemeente Rotterdam is hard aan het werk met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Volgend jaar wordt daardoor duidelijk waar en wanneer er in de stad aan de slag wordt gegaan met het realiseren van alternatieve warmtevoorzieningen. In 2020 wordt in 14 (delen van) wijken de mogelijkheden om ze van het aardgas te halen onderzocht. Op de ‘WANNEER-kaart: verkenningen aardgasvrij’ staat aangegeven welke (delen van) wijken verkend worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkenning-aardgasvrij/ (link naar de kaart/pdf is ook hier te openen).