Naar aanleiding van klachten over de verkeersdrukte in de Polanenstraat is de gemeente gaan kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Vanaf april 2016 heeft de gemeente bij wijze van proef de verkeerscirculatie in de cirkel Polanenstraat – Hoflaan – Slotstraat – Avenue Concordia gewijzigd om te onderzoeken of de verkeersdrukte op een gelijkmatigere manier verdeeld kan worden. Bij het voornemen en de opzet van de proef zijn helaas noch bewoners noch de BKO betrokken. De Gemeente heeft wel een brief over de proef verstuurd naar een aantal bewoners van de Slotstraat, Polanenstraat, Waterloostraat, Avenue Concordia, Oostzeedijk Beneden en Hoflaan. De gemeente vroeg in de brief aan de bewoners om hun individuele ervaringen te delen met een speciaal daarvoor ingericht e-mailadres.

Op 27 september 2016 is er een bijeenkomst over de verkeerscirculatie gehouden met de verkeersplanoloog van de gemeente, Fred Rijnenberg, waarbij de BKO vertegenwoordigd was samen met bewoners van de diverse betrokken straten en de directie van de NPRS. Op de bijeenkomst is gebleken dat het oorspronkelijke doel van de proef: gelijkmatige verdeling van de verkeersdruk maar beperkt is behaald. Er heeft vooral een verschuiving van verkeersdruk plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal alternatieven besproken. Bovendien is door een aantal bewoners en de BKO gewezen op de onveiligheid van de kruising Hoflaan-Slotlaan, die ontstaan is door wijziging van de rijrichting op de Hoflaan.

Uiteindelijk is na beëindiging van de proef het tijdelijke tweerichtingsverkeer op het stuk Slotstraat tussen de Waterloostraat en de Avenue Concordia teruggedraaid en zijn de overige wijzigingen van de proef vooralsnog gehandhaafd. Bewoners zijn hierover in februari 2017 per brief geïnformeerd. In de brief is verder gemeld dat uit de proef is gebleken dat de veiligheid op de kruising Hoflaan-Slotlaan niet in het geding is, maar dat er desondanks attentieborden zullen worden geplaatst. De empirische bevindingen van bewoners worden dus helaas gepasseerd voor conclusies op basis van onderzoek waarvan de resultaten niet met ons zijn gedeeld.