Beste bewoners en belanghebbenden,

Hierbij vindt u de vierde update over de aanpak van studentenoverlast in Kralingen.

Nu de COVID-maatregelen versoepeld zijn, wordt het inloopspreekuur weer fysiek georganiseerd. U bent woensdag 19 januari (morgen) tussen 15.00 en 17.00 van harte welkom aan de Aegidiusstraat 95 om in gesprek te gaan met ambtenaren van de gemeente, de bewoners van STOK en/of de wijkagent. De eerstvolgende spreekuren hierna zijn op 2 en 16 februari.

Ook de afgelopen tijd was er aandacht voor de problematiek in de media waarbij STOK meerdere keren is geïnterviewd, zie NRC, RTV Rijnmond en Erasmus Magazine. Hiernaast is STOK druk bezig met een eigen website van en voor bewoners. Deze website www.stok-nu.nl wordt 26 januari as. online gezet.

Zoals vermeld in het artikel in NRC, is het verzoek om ook Struisenburg aan te wijzen als wijk waar zelfbewoningsplicht (Opkoopbescherming) gaat gelden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december jl. niet overgenomen. De zelfbewoningsplicht geldt vanaf 1 januari jl. in Kralingen dus alleen in de buurten Kralingen-West en Kralingen-Oost.

Als eerste uitkomst van de gesprekken tussen wethouder Karremans en de voorzitters van de studentenverenigingen R.S.V. Sanctus Laurentius, RSC-RVSV en de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV) is bijgaande gezamenlijke oproep opgesteld en voor de kerstvakantie onder de leden van de studentenverenigingen verspreid. De basis van deze oproep met algemene leefregels en consequenties van het niet naleven ervan, zal de komende tijd ook gebruikt worden voor diverse communicatie naar (buitenlandse) studenten die niet bij deze verenigingen zijn aangesloten.

Op basis van de studentenoverlast heeft burgemeester Aboutaleb aan de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk voorgesteld om het bestaande APV alcoholverbodsgebied in Kralingen uit te breiden. De gebiedscommissie heeft hier positief op geadviseerd en de burgemeester heeft laten weten dat de APV op korte termijn hierop wordt aangepast. Dit verbod om in de openbare buitenruimte alcohol te nuttigen gold al in Lusthofkwartier en delen van Kralingen-West en hier wordt extra op gehandhaafd. Zaterdag jl. zijn hiervoor bijvoorbeeld 9 bekeuring uitgedeeld door Toezicht & Handhaving.

Het concept van het integrale actieplan aanpak studentenoverlast Kralingen, waarin naast alle genoemde maatregelen ook het stoplichtmodel is opgenomen, is in december besproken met een aantal partners in de wijk. Dit plan gaat nu voor bespreking naar het College van Burgemeester en Wethouders en zal naar verwachting medio februari openbaar worden.

Wordt vervolgd,

Met vriendelijke groet,

Joeri Viergever
Wijkmanager Kralingen
Gemeente Rotterdam
Studentenoverlast in Kralingen | Rotterdam.nl

Oproep aan studenten ivm overlast Kralingen dec 21