reden voor een feestje

In 2015 werd door acht Kralingers de Werkgroep Kop Voorschoterlaan in het leven geroepen. Het doel van de Werkgroep was om met een breed mandaat vanuit de buurt de rommelige situatie rond metrostation Voorschoterlaan aan te kaarten bij de gemeente. Met name de chaotische fietsenstallingen zijn veel bewoners een doorn in het oog. Bijgestaan door bewonersverenigingen Kralingen-Oost en Lusthofkwartier is de Werkgroep daarom een participatietraject gestart, financieel ondersteund door het fonds voor Participatie Initiatieven van de gemeente Rotterdam, om draagvlak en betrokkenheid te creëren en om ideeën voor een nieuwe inrichting los te maken.

Wilt u meer informatie over de ideeën en het proces? Neem een kijkje op onze website:

www.kopvoorschoterlaan.nl

De Werkgroep heeft een boekje met het proces en de aanbevelingen op 17 maart 2016 gepresenteerd en aangeboden aan de gebiedscommissie. De gebiedscommissie was zeer lovend over het proces en het resultaat en heeft de plannen opgenomen in het gebiedsplan. Op 18 april 2016 is het boek midden tussen de fietsen aangeboden aan wethouder Joost Eerdmans.
Dat was toen. Sinds kort is een deel van de fietsen verwijderd om plaats te maken voor bankjes. Dit was één van de wensen van de bewoners om op die manier meer verblijfskwaliteit te realiseren. Maar bij verblijfskwaliteit horen ook genoeg goede fietsenstallingen. Op het Vredehofplein, aan de andere kant van het metrostation, zijn kort geleden nieuwe rekken voor fietsen geplaatst. De bankjes en de fietsenstallingen zijn een eerste stap en het eerste resultaat in het opknappen van het hele gebied.

Wij willen deze mijlpaal graag vieren met de buurt en tegelijk de ideeën voor een ambitieus kunstproject presenteren. Vijf kunstenaars hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan ontwerpen voor kunst op de gevel met de reclameborden. De vijf ontwerpen zullen worden gepresenteerd en u wordt gevraagd uw stem uit te brengen voor een van de ontwerpen. De publieksstem wordt meegewogen in het juryoordeel op 29 januari.

U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje!