STOK (Stop Overlast Kralingen) schort samenwerking gemeente op.

STOK is een stichting die wil dat er een einde komt aan de woonoverlast in Kralingen. Hiertoe is het Actieplan Studenten Overlast opgesteld samen met de gemeente. Het huidige college wi nul de mogelijkheden tot kamerverhuur weer verruimen in strijd met Actieplan. STOK heeft daarom de samenwerking opgeschort.
Onderstaande brief is verstuurd aan wethouder Karremans.

lees hier de brief van STOK aan de Gemeente >>