Bericht van de wijknetwerker: Campagne ‘Samen tegen woonoverlast’

Op 7 september heeft wethouder Wijbenga-van Nieuwenhuizen de aftrap voor de start van een campagne gegeven, waarin Rotterdammers worden opgeroepen woonoverlast te melden en met behulp van de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam bespreekbaar te maken, met als de doel de woonoverlast te stoppen.

De campagne bestaat uit een video die gedurende drie weken getoond wordt op Rotterdam Rijnmond tv, Open Rotterdam, Facebook, Instagram en Youtube.
Naast een video is er ook een flyer gemaakt. Woonoverlast_Flyer
Op 9 september wordt er aandacht gegeven aan het onderwerp in de stadskranten.

Gelijktijdig met de start van de campagne wordt het jaarverslag 2019 verspreid. In dit jaarverslag kun je lezen wat de gemeente Rotterdam en haar partners gedaan hebben om complexe woonoverlast te stoppen.

Van de Wijknetwerker Marja van Heijzen-Berghout
Gemeente Rotterdam

Dienstverlening Afdeling Kralingen-Crooswijk

Meer informatie: >>

Jaarverslag 2019 aanpak woonoverlast gemeente Rotterdam