De grond van ‘s-Gravenweg 208 is verkocht. Het is gekocht door een projectontwikkelaar die er een zorgvoorziening voor dementerenden gaat bouwen. Voor meer informatie: https://www.hofjevanweltevreden.nl/