BKO heeft onderstaande reactie geschreven als reactie op de plannen voor een derde stadsbrug.

In ons vorige persbericht gaven we nog aan te hopen dat het college zich niet alleen zou laten leiden door de financiële kant van de oeververbinding. Helaas hebben ze dat wel gedaan. Alle toezeggingen over participatie en verbinden zijn loos gebleken. Als het college vooraf had duidelijk gemaakt dat de keuze bepaald zou worden door de financiële haalbaarheid had het participatietraject achterwege kunnen blijven. Bij aanvang van het proces was duidelijk dat een brug goedkoper zou zijn dan een tunnel. Het college had toen al meteen kunnen besluiten. Dat had een hoop tijd en frustratie gescheeld.

Lees meer >>