Nieuwjaarsborrel BKO 2020

Kralingen-Oost staat bekend als een oase van rust in de grote stad, maar juist hier staat de komende jaren een aantal hele grote
projecten op de rol. Deze zullen in meer of mindere mate invloed hebben op het leefklimaat in onze wijk. Wij willen u daarom deze
nieuwjaarsbijeenkomst informeren over de laatste stand van zaken en graag horen hoe u hierover denkt.

Het betreft de volgende projecten:
DE OEVERVERBINDING
De gemeente wil een oeververbinding maken tussen Kralingen en Feyenoord. Of dat een brug of (metro)tunnel wordt, is niet duidelijk.
OOSTFLANK
Rotterdam wil een forse uitbreiding van de woningvoorraad en denkt een deel daar van te kunnen realiseren in de strook tussen de A16
en het Kralingse Bos
BRAINPARK 1
Het kantoorgebied tussen de A16 en de Kralingse Zoom is verouderd. Er wordt gewerkt aan een plan om dit gebied meer leefbaar te
maken. Naast kantoren wil men hier woningen en voorzieningen, zoals horeca en detailhandel, creëren.
ERASMUS UNIVERSITEIT
De EUR wil graag extra studentenhuisvesting op de campus realiseren. In de strook langs de Abram van Rijckevorselweg wil men een fors aantal appartementen bouwen.
EXCELSIOR
Excelsior wil het stadion upgraden. De gemeente wil ook hier graag woningbouw. Er wordt gedacht aan vier torens op de hoeken van
een vernieuwd stadion.

SPREKERS
MIEKE VAN LEEUWEN – Projectmanager Gebiedsuitwerking Alexander-Zuidplein
Projectmanager Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling
THIJS VAN GIEZEN – Projectleider Excelsior
Projectmanager Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling
ROB GROOTE BROMHAAR – Projectleider Brainpark en Excelsior
Projectmanager Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling
DIEKE VAN GRONINGEN – Gemeenteraad VVD
MODERATOR: JOOST SCHRIJNEN – Emeritus hoogleraar Stedenbouwkunde – vml hoofd dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

LOCATIE Sociëteit De Jockey Club van de Rotterdamsche Manège
Kralingseweg 120

Aanvrang vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar