PRIVACYBELEID Bewonersvereniging Kralingen-Oost

De Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) hecht waarde aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Indien U lid wordt van de BKO, of om een andere reden persoonsgegevens aan de BKO verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Voor en achternaam
  2. Adresgegevens en eventueel postadres
  3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

De genoemde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. Contact over het lidmaatschap, inclusief lidmaatschapsgeld
  2. Het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van de BKO

De BKO verwerkt de gegevens uitsluitend voor dit doel en deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Deze gegevens worden op een juiste manier bewaard en beveiligd.

De BKO geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de BKO gebruik van de diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft de BKO een passende verwerkers-overeenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst wordt bepaald dat de verwerker uw informatie veilig en vertrouwd moet houden en deze niet mag gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de specifieke instructies van de BKO.

De AVG geeft u het recht uw toestemming in te trekken, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar bko@kralingen-oost.nl.

Op de website van de BKO staan een aantal links naar andere organisaties. De BKO draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van deze partijen met uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de website van de desbetreffende organisaties.

Als er wijzigingen optreden in de wet, die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zal de BKO deze privacyverklaring aanpassen en dat melden op de website.

Rotterdam, 17 September 2018