Tijdens de nieuwjaarsborrel, 29 januari jl, werden onder leiding van Joost Schrijnen de eerste plannen gepresenteerd van:

DE OEVERVERBINDING De gemeente wil een oeververbinding maken tussen Kralingen en Feyenoord. Er wordt nu onderzocht wat de beste oplossing is: tunnel of brug, alleen OV of OV en auto’s, twee banen of vier banen. Ook de manier hoe het verkeer van de oeververbinding verder zijn weg vindt is onderdeel van deze onderzoeksfase. OOSTFLANK Rotterdam wil een forse uitbreiding van de woningvoorraad en denkt een deel daar van te kunnen realiseren in de strook tussen de A16 en het Kralingse Bos. Dat wil niet zeggen dat alle functies die daar nu zitten weg moeten. Sportfaciliteiten moeten dicht bij de stad blijven, maar misschien niet precies op de plek waar ze nu liggen. Presentatie>> Alexander-Zuidplein-.pdf

BRAINPARK 1 Het kantoorgebied tussen de A16 en de Kralingse Zoom is verouderd. Er wordt gewerkt aan een plan om dit gebied meer leefbaar te maken. Naast kantoren wil men hier woningen en voorzieningen, zoals horeca en detailhandel, creëren. Daarnaast moet er ook ene betere verbinding met de campus van de EUR komen en moeten de voetgangers makkelijker de Kralingse Zoom kunnen oversteken. Presentatie >> Brainpark1

ERASMUS UNIVERSITEIT De EUR wil graag extra studentenhuisvesting op de campus realiseren. In de strook langs de Abram van Rijckevorselweg wil men een fors aantal appartementen bouwen. Daarmee kunnen ook de lelijke achterkanten aangepakt worden. Pdf van de presentatie >> EUR

EXCELSIOR Excelsior wil het stadion upgraden. De gemeente wil ook hier graag woningbouw. Er wordt gedacht aan vier torens op de hoeken van een vernieuwd stadion. Presentatie >> Excelsior

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen en opmerkingen heeft over de projecten. U kunt ons mailen: bko@kralingen-oost.nl