De BKO heeft kennisgenomen van het Plan Toekomstvast Tramnet van de MRDH van 7 februari j.l., de reacties van de wijkraden daarop en de reactie van het College van B&W van Rotterdam aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Bij de BKO zijn veel bezorgde reacties van buurtbewoners binnengekomen, vanwege het verdwijnen van lijn 7 in Kralingen, maar ook vanwege het wegvallen van veel andere verbindingen met andere wijken. Lijn 7 is een belangrijke verbinding voor inwoners van Kralingen met bestemmingen zoals De Doelen, Schouwburg, Centraal Station en omgeving Meent.

BKO voelt zich genoodzaakt om hun stem hier te laten horen, want dit plan is niet alleen rampzalig voor de ouderen van nu (die hun toegang tot de maatschappelijke voorzieningen verliezen), maar ook voor de Rotterdammer van straks: die een duurzame, veilige en groene manier van vervoer in rook ziet opgaan.

Nergens in West-Europa wordt vandaag de dag een tramnet zo grondig wegbezuinigd als in Rotterdam. Overal hebben beleidsmakers, ambtenaren en politici juist ingezien dat trams een duurzame en veilige vorm van vervoer zijn en een belangrijke sociale functie vervullen voor inwoners van een stad.

Het is dan ook geen verrassing dat veel steden die in de jaren ’50 en ’60 hun tramlijnen schrapten, daar nu spijt van hebben. Utrecht, Luik en vele Franse steden hebben hun trams weer teruggebracht en met succes.

Waarom zou Rotterdam, nu de leefbaarheid van de stad onder druk staat, het aantal inwoners toeneemt en de auto steeds minder relevant wordt, de tram in de ban doen en geen volwaardige alternatieven aanbieden?

Daarom hebben we opgeroepen: haal dit plan van tafel, investeer in de tram en zorg er voor dat Kralingen op een prettige manier bereikbaar is en blijft.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er in het PTT heel veel argumenten zijn “gebruikt en gezocht” om het enige doel (bezuinigen) te rechtvaardigen. Wij verbazen ons dan ook over de mate van deskundigheid en de samenstelling van de projectgroep die het rapport heeft opgesteld. Van deskundige mobiliteitsadviseurs en beleidsambtenaren bij de MRDH, RET en gemeente Rotterdam mag verwacht worden dat zij ook andere opties dan het rücksichtslos bezuinigen bij het opstellen van het PTT in beschouwing nemen!