PERSVERKLARING BEWONERSVERENIGING KRALINGEN-OOST (BKO) MBT NIEUWE OEVERVERBINDING

Met verontwaardiging en ongeloof heeft het bestuur van de BKO kennis genomen van de aankondiging van het Rotterdamse college van B &W dat de beoogde oeververbinding tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord een brug zal worden.
Uit alle tot dusver verrichte onderzoeken door werkgroepen, bewonersparticipatie, belangen- en brancheverenigingen en vervoersdeskundigen zijn diverse opties de revue gepasseerd. Een keuze voor een brug bleek na jarenlange studie bij voorbaat de minst voor de hand liggende optie. Deze keuze lijkt vooral ingegeven te zijn door geld; een slechte raadgever……
Zaken als nautische problematiek (veiligheid scheepvaart), aantasting van de (woon) omgeving van beide oevers, verkeersproblematiek die na 4,5 jaar studie uitvoerig in beeld zijn gebracht, tonen aan dat de huidige keuze niet de juiste is en in de toekomst zal zijn. Voor de inwoners van Kralingen-Oost zullen de verkeersbewegingen over (naar verwachting) de Kralingse Zoom veel nadelige effecten opleveren (geluid, lucht en ruimte). Voor de aanleg van de brug moet tevens een groot stuk van het beschermde natuurgebied Polder de Esch worden afgegraven en daarmee verdwijnt ook meteen een aantal monumentale boerderijen.
Een grote wens van de Gemeente was een zgn. “metro ring” met name om de verkeersintensiteit van het autoverkeer in de stad te verminderen; een tunnel in de Maas zou deze metroverbinding herbergen en veel fietsers maar geen auto’s vervoeren.
Wat schetst onze verbazing dat men op de nieuwe brug ook nog eens totaal 2 rijbanen voor autoverkeer inruimt (15.000 auto’s per dag!).
Wij vrezen dat met het aangekondigde besluit de mede opdrachtgevers zoals Rijk, Provincie Zuid Holland en Metropoolregio dit standpunt ongewijzigd zullen overnemen en dat daarmee het hele besluitvormingsproces, zo zorgvuldig door partijen ingezet, volledig zijn waarde zal verliezen.
Het volledige participatietraject was nog niet eens afgerond, terwijl nota bene de Gemeente al een beslissing heeft genomen, dit tegen het wederzijds overeengekomen spelregelkader in!
Resumerend stellen wij dat het besluitvormingsproces onzorgvuldig en ontoereikend is geweest en de uitkomst, te weten een extra brug voor Rotterdam ZONDER metroverbinding absoluut geen goed zaak is.
Wij verzoeken het college van B&W de zorgvuldigheid in acht te nemen, zich niet te laten leiden door alleen maar geld en haar beslissing te heroverwegen.

Namens de Bewonersvereniging Kralingen-Oost
G.J. van Leer, voorzitter