Overmatige bekamering – dwz te veel studenten in één huis in strijd met de regelgeving kamerverhuur?

We hebben het over circa 30.000 uitwonende studenten en hiervan wonen ruim 15.000 studenten bij particuliere verhuurders. Het tekort aan studentenkamers is groot en leidt tot stijgende prijzen en een markt voor partijen die hierop inspelen.
De Gemeente Rotterdam heeft aangegeven ieder jaar 400 kamers te zullen bijbouwen maar dit zal onvoldoende blijken om in de toestroom van (internationale) studenten te voorzien.
Een zorgelijk dossier dat wij als BKO nauwgezet volgen!

Uitspraak 202202741_1_A3 – Raad van State