Zoals u weet is de BKO vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het Masterplan. Een groot deel van dit plan is reeds gereed en in juni vorig jaar is het Park Noord officieel geopend. Thans is men bezig met de renovatie van de oorspronkelijke universiteitsgebouwen, die een monumenten status hebben. Eind vorig jaar is de renovatie van de bibliotheek gereed gekomen en thans staat het Tinbergen Gebouw (de hoogbouw) op de nominatie voor renovatie.

Tot onze verbazing hebben we moeten constateren dat dit gebouw niet alleen gerenoveerd wordt, maar dat er een complete glazen etage opgebouwd wordt. Deze etage zal voornamelijk gebruikt worden voor horeca doeleinden o.a. van de Faculty Club en zal dus ’s-avonds volledig verlicht zijn. Dit plan is in oktober gepresenteerd aan de direct omwonenden (bewoners van De Lairesselaan). Wij hebben echter aan de EUR te kennen gegeven dat dit plan een zodanig grote impact heeft op het hele gebied rond de EUR dat dit ter kennis moet worden gebracht aan een veel groter deel van de omwonenden.

bron afbeelding: www.cepezed.nl

Een aantal belangrijke punten hierbij zijn de enorme lichtoverlast voor alle omliggende woonbuurten, de aantasting van het monument en de aantasting van de ecologische verbinding van de Burgemeester Oudlaan tussen het Kralingse Bos en de Oude Plantage.

De EUR heeft toegezegd een informatieavond te houden en daarvoor in brede omgeving uitnodigingen te versturen. Deze avond vindt plaats op 6 februari v/a 19.00 uur in de Faculty Club op de 17e etage van het Tinbergen gebouw. Mocht u geen uitnodiging krijgen en toch geïnteresseerd zijn om te komen dan kunt u dit bij Hennie van Gils (hjvangils@kralingen-oost.nl) aangeven.