Excelsior heeft haar ontwikkelplan voor het stadion aangeboden aan de gemeenteraad.

In het plan zijn twee opties uitgewerkt: een nieuwbouw en vernieuwbouw-variant.

Vanwege het te verwachten grotere draagvlak, de betere faseerbaarheid en grotere flexibiliteit die deze optie biedt, en de lagere investeringskosten, gaat de voorkeur momenteel uit naar de vernieuwbouw-variant.