Verbinden: thema voor de ontwikkelingsvisie van Brainpark 1

In september 2018 is, in opdracht van het college, gestart met het maken van een ontwikkelingsvisie voor Brainpark 1. Een groep van ambtenaren, huurders en eigenaren en de BKO is hiermee aan de slag gegaan. Op 17 oktober is het resultaat besproken met de betrokkenen.
De visie bevat veel verschillende elementen, maar Verbinden is het centrale thema. Verbinden van Brainpark 1 met EUR en met stadscentrum d.m.v. fiets, OV en te voet.
In de nieuwe situatie moet er veel meer verschillende soorten gebruikers op Brainpark 1 verblijven: 45%-60% wordt woningen en 25%-40% kantoren, commercieel, horeca of detailhandel. De overige ruimte wordt gebruikt voor voorzieningen, zoals het hotel en maatschappelijke functies.

Groene Stadsboulevard

De Kralingse Zoom moet een ‘Groene Stadsboulevard’ worden met voldoende ruimte voor 4 rijstroken, 2 fietspaden en 2 voetpaden. Maar er is nog erg veel onduidelijk m.b.t. Kralingse Zoom. Een en ander is afhankelijk van oeververbinding.
Binnen een straal van 400m van het Metrostation mogen ‘accenten’ gebouwd worden van max 70m, daarbuiten is de maximale hoogte 50m, de gemiddelde hoogte van de bebouwing zal 6 à 7 lagen zijn.

A16:
obstakel in de ontwikkeling
Groot obstakel in de ontwikkeling is de A16. Er zullen maatregelen getroffen moet worden tegen het geluid en fijnstof. Door het grote aantal eigenaars en gebruikers zijn er veel verschillende belangen, wat de verdere ontwikkeling niet vereenvoudigd.
Er zijn grote verschillen tussen de bestaande gebouwen. De ene eigenaar kan en wil (bij wijze van spreken) morgen beginnen met herstructurering van het bezit en de andere eigenaar heeft net een paar miljoen uitgegeven voor de renovatie van zijn pand. De visie wordt nu aangeboden aan het college. In week 50 zal de wethouder hier een besluit over nemen.