Op 26 november vorig jaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor het braakliggend terrein aan de Kralingse Zoom. Er zijn op het terrein 58 nieuwe woningen gepland en er komt geen in- en uitrit naar de Kralingse Zoom.

Bewoners van het Noordelijk Niertje, verenigd in een klankbordgroep, zijn niet blij met dit plan. Zij vinden het aantal woningen te veel als er vanuit het gebied geen aansluiting op de Kralingse Zoom komt. Zij hadden dit ook al eerder laten weten, maar de wethouder heeft hun standpunt niet overgenomen. De wethouder is van mening dat het bestemmingsplan goed van opzet is. Door een aantal bewoners is beroep tegen het bestemmingsplan aangetekend bij de Raad van State.

Dat het standpunt van de bewoners niet is overgenomen is een teleurstellende ontwikkeling. In de fase van het ontwerpbestemmingsplan werd door de

desbetreffende raadscommissie vastgesteld dat de communicatie met de bewoners niet altijd goed is geweest. Er werd daarom een uitgebreide klankbordgroep gevormd. Maar in de eerste bijeenkomst van die groep (oktober 2015) werd duidelijk dat over de gemaakte keuzen in het ontwerp-bestemmingsplan geen inspraak meer mogelijk was. Wel kon er nog gepraat worden over de verkeerssituatie binnen de wijk en over de selectiecriteria van de gebiedsontwikkelaar wat betreft het aspect kwaliteit.

Dit laatste is gebeurd in een bijeenkomst van de bewoners op 20 januari van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het beroep bij de Raad van State aangekondigd. Er wordt nu gewacht op de uitspraak van de Raad van State.