Park Noord

Zoals iedereen in de wijk weet, wordt er al jaren gewerkt aan de campus van de EUR. Op 8 maart 2016 hebben de omwonenden ingestemd met de plannen voor de definitieve inrichting van het Park Noord. Park Noord is het deel dat grenst aan de woningen langs De Lairesselaan. De uitvoering hiervan zal in twee fases plaatsvinden. Op 23 mei vond de officiële opening van het 2e deel van de Erasmus Plaza en onderliggende parkeergarage plaats waarna daadwerkelijk met de inrichting van Park Noord gestart kon worden.

Begin september werd het voorlopige resultaat door de werkgroep BKO/EUR in ogenschouw genomen. De leden van de werkgroep waren niet alleen verrast door de voortgang van de werkzaamheden, maar vooral ook door het fraaie ontwerp en de zorg waarmee verlichting, banken en plaveisel is uitgevoerd. In de herfst heeft nog verdere aanplant van bomen en heesters plaatsgevonden en uiteraard moet al het groen nog uitlopen. Het resultaat daarvan zal pas goed te zien zijn in het voorjaar van 2017. Centraal in het park zal een kunstwerk geplaatst worden. Het kunstwerk bestaat uit een RVS sculptuur en zal geplaatst worden op de originele sokkel van het standbeeld van Erasmus. De exacte plaats moet nog worden vastgesteld.

Er is begin 2017 ook een start gemaakt met de tweede fase (de oostzijde) van Park Noord. De renovatie van de bibliotheek is gereed en het afbreken van de bouwplaats, die in dit deel van Park Noord lag, vindt nu plaats.

Verdere ontwikkelingen op de zuidzijde van de campus zijn de renovatie van Sanders Building, de renovatie van Tinbergen Building (H-gebouw) en de bouw van een studentenhuisvesting gebouw aan de zuid-west zijde van de campus.