De omgevingsvergunning is verleend.

Direct nadat de resultaten van de laatste bodemonderzoeken bekend zijn, zal het saneringsplan opgesteld worden. Na overeenstemming hierover met de bevoegde instantie zullen wij naar verwachting in augustus/september beginnen met het bouwrijp maken van het terrein waarvan de sanering een onderdeel is. Wanneer de planning definitief is zullen wij deze op de site kenbaar maken.

Meer informatie>>