Hier vindt u de concept notulen van de Algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Kralingen-Oost dd 8 oktober 2020 alsmede de tijdens de vergadering gepresenteerde powerpointpresentatie (hier als pdf).

>>concept notulen ALV 2020

>>presentatie ALV 2020vs4