Notulen ALV 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO), d.d. 21 september 2021, deel 1 en deel 2 gehouden bij Pro Rege staan hier on line:

notulen ALV 2021 deel 1 concept

notulen ALV 2021 deel 2 concept