Hier vindt u de notulen van de algemene ledenvergadering 2019.

notulen ALV 2019