SAVE THE DATE
29 januari 2020 vanaf 19.30 uur Sociëteit De Jockey Club – Rotterdamsche Manège

OOSTFLANK – DERDE OEVERVERBINDING, BRAINPARK 1 & EXCELSIOR

Nieuwjaarsbijeenkomst BKO over de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de oostflank van de stad.
PRESENTATIE EN DISCUSSIE
Met politieke en ambtelijke inbreng! Joost Schrijnen – Stedenbouwkundig adviseur is deze avond de moderator.