Nieuwjaarsborrel van de BKO
‘BETER GEEN OEVERVERBINDNIG DAN EEN SLECHTE OEVERVERBINDING’

UITNODIGING

Het bestuur van de BKO nodigt u (leden van de BKO) uit op maandag 23 januari 2023 voor een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst en een Buitengewone Algemene Ledenvergadering

PROGRAMMA
19:30 Inloop met koffie en thee
BUITENGEWONE ALV
20:00 Opening en introductie
20:05 Verkiezing secretaris Bernard Kats is reeds 6 maanden actief als interim secretaris; de Algemene Leden Vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met zijn benoeming.
LEZING
20:15 Derde oeververbinding: voorkeursalternatief bestuurlijk vastgesteld, hoe nu verder?
Door Jorinke Vos, Omgevingsmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
Terugblik op het doorlopen proces van de afgelopen 2 jaar. Schets van het vervolg van het proces en verhaal over de momenten waarop BKO/bewoners het verschil kunnen maken voor de leefkwaliteit. 21:15 Borrel
22:00 Einde
RSVP bko@kralingen-oost.nl
LOCATIE Pro Rege Oudedijk 113 Rotterdam

HET BESTUUR VAN DE BEWONERSVERENIGING KRALINGEN-OOST WENST U EEN GOED EN GEZOND 2023