Evenals andere jaren hadden we ook dit jaar onze leden weer uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vond op 18 januari plaats en bestond uit een lezing met aansluitend een borrel in de Jockeyclub. Voor deze avond hadden wij Ernest van der Kwast, Kralingse schrijver bij uitstek, bereid gevonden voor te lezen uit eigen werk.
Alvorens hem het woord te geven gaf onze voorzitter, Gerard Jan van Leer , een korte uiteenzetting van de onderwerpen waaraan de BKO in 2016 speciale aandacht heeft besteed en waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

Hierna las Ernest van der Kwast voor uit zijn eigen boeken, waarbij hij bij ieder verhaal een korte inleiding gaf.
Aan de orde kwamen “Mama Tandoori”, “De ijsmakers” en zijn laatste boek “Het wonder dat niet omvalt”. Ook een hilarisch verslag van een Koninginnedag uit zijn jeugd, met de daarbij behorende verkleedpartij en prijsuitreiking kwamen aan bod.

De opkomst was groot en het publiek luisterde ademloos naar de verhalen die met veel verve en humor voorgelezen werden door onze spreker. Wij waren heel gelukkig dat Ernest van der Kwast tijd vrij had kunnen maken voor deze avond, gezien zijn grote populariteit die o.a. tot uitdrukking komt in de aan hem gewijde tentoonstelling in Museum Rotterdam.
Na afloop bedankte Margriet Deiters hem namens de BKO voor de boeiende lezing en overhandigde hem een symbolisch cadeau. Daarna was de beurt aan de Jockeyclub om alle gasten van een glaasje en hapje te voorzien en was er gelegenheid om een van de besproken boeken te kopen, die de dames van Amesz hadden meegenomen.
Net als vorig jaar liep alles vlot en moeiteloos. De paarden liepen rustig hun rondjes en alle genodigden gingen tevreden naar huis.