Nieuwe containers voor inzamelen restafval/gfe+t/papier

De gemeente is bezig met het omruilen van de mini containers in de wijk ten behoeve van het scheiden van huisvuil.

Indien u hier vragen over heeft kunt u deze stellen aan de afvalcoaches van gemeente Rotterdam. Op de volgende dagen en plekken zijn ze aanwezig:

  • Woensdag 23 februari van 13.00 tot 16.00 uur, kruising Lusthofstraat/Voorschoterlaan
  • Vrijdag 25 februari van 13.00 tot 16.00 uur, kruising Oudedijk/Hoflaan (nabij Hoflaankerk)

Ook kunt u de gemeente hierover mailen, het mailadres is: informatiestadsbeheer@rotterdam.nl of bellen via het algemene nummer 14 010.

Afvalwijzer-app
Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer-app ziet u wanneer de gemeente de containers leegt. U downloadt de app gratis in een van de app-stores (zoek op ‘Afvalwijzer’).

Boven/benedenhuizen
De gemeente is ook bezig met de omruil van de containers voor boven- en benedenwoningen. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd door de gemeente.

Bewonersbrief gemeente
De bewonersbrief van de gemeente met de daarbij behorende informatie treft u hieronder aan:

• Brief: informatiebrief gemeente

• Wel/niet lijst Gfe+t: 20211206_Gfe+t_welnietlijst-v2

• Wel/niet lijst papier: 20211206_Gfe+t_welnietlijst-papier-v2

• Brief ABC Bovenwoning overig def Brief ABC Bovenwoning overig def

• Brief ABC Benedenwoning overig def Brief ABC Benedenwoning overig def

• Brief bovenwoning Charlotte Bourbon def

• Brief benedenwoning Charlotte Bourbon def Brief benedenwoning Charlotte Bourbon def

• 29323-27-Antwoordkaart-gfe_v6-druk 29323-27-Antwoordkaart-gfe_v6-druk

Uw e-mailadres
De BKO communiceert bij voorkeur digitaal. Hebt u uw mailadres nog niet aan ons doorgegeven, dan ontvangen wij die graag op bko@kralingen-oost.nl