De nieuwsbrief van de BKO is weer aan alle leden van de BKO verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe wijkvisie, Excelsior, de oeververbinding en nog veel meer onderwerpen die spelen in Kralingen-Oost.

Bent u geïnteresseerd?

U kunt de digitale versie van de nieuwsbrief hier bekijken. >> BKO_nwsbrf2021 opmaak digi