Begin 2021 heeft een aantal bewoners het initiatief genomen tot verbetering van de openbare groenvoorziening aan de kant van de woningen van de Laan van Nooitgedacht (langs Manegelaantje en Laan van Weltevreden). Misschien heeft u er al iets over gehoord want de afgelopen maanden hebben steeds meer mensen hun steun betuigd: andere buurtbewoners, omwonenden en leden van de volkstuinvereniging ‘Nooit Gedacht’, alsook de projectontwikkelaars van het ‘Hofje van Weltevreden’ hebben van zich laten horen. De Gemeente Rotterdam heeft dit bewonersinitiatief omarmd en subsidie toegezegd.

Met deze stap willen de initiatiefnemers het beheer van de groenvoorziening veranderen zodat vanuit betere condities een grotere verscheidenheid van bloemen tot wasdom kan komen. Bovendien zullen de beoogde bloemen inheemse, conditie- en streekgebonden soorten zijn, waarvan talrijke insecten kunnen profiteren. Tientallen bloemsoorten zullen de Laan van Nooitgedacht gaan opfleuren. Niet onbelangrijk hierin, is dat dit een beeld geeft waarin deze eeuwenoude kade veel beter tot zijn recht komt, alsof oude tijden herleven. Uiteindelijk strekken zich dan vanaf de Burgemeester Oudlaan naar de zomen van het Kralingse Bos bermen vól bloemen uit, waardoor twee van de – misschien wel – meest in het oog springende fleurige Kralingse bermen aaneengesloten worden tot één groot bloemenlandschap.

Om een en ander praktisch mogelijk te maken is door de initiatiefnemers de stichting Zeldenooit opgericht. Deze stichting zal, na het ondertekenen van een beheerovereenkomst met de gemeente Rotterdam, optreden als beheerder van dit groenproject. Concreet betekent dit dat een aantal dagen per jaar het beheer wordt uitgevoerd. Voorbeelden van deze beheertaken zijn: het gefaseerd maaien en afvoeren van de ondergroei bestaande uit kruiden en grassen, het tweejaarlijks snoeien van overhangende takken en het vijfjaarlijks uitdunnen van het struweel. Om de gewenste overgang naar meer bloemenpracht al komend voorjaar kracht bij te zetten, zijn in de berm langs de sloot reeds 600 kievitsbloembollen aangeplant! Op nader te bepalen data wordt met enthousiaste vrijwilligers een begin gemaakt met het herschikken van de, thans dichte, heester-vegetatie tot een gelobde bloemrijke zoom.

Maar eerst zal meer ruimte voor bloemen worden gecreëerd door het verwijderen van niet-inheemse heesters. Start: donderdag 9 en vrijdag 10 december 2021

Enthousiast geworden? Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?
Via info@zeldenooit.org kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers Bas Rozenbeek en Oskar Jansen