POSITIEF ADVIES OVER VERZOEK MONUMENTENSTATUS ’S-GRAVENWEG 344

Roterodamum heeft een verzoek ingediend om het boerderijcomplex Vredebest aan de ‘s-Gravenweg 344 in Kralingen-Crooswijk als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dit verzoek is eind april besproken in de Commissie voor Welstand en Monumenten en die commissie ondersteunt het verzoek tot het aanwijzen van het boerderijcomplex tot gemeentelijk monument.

Het betreft een herbouwde boerderij uit 1888. De boerderij is een representant van de voormalige tuindersbedrijvigheid aan de ’s- Gravenweg. Het boerderijcomplex toont de historische setting van langgerekte percelen en sloten als ook de ontwikkeling van het gebied aan de ’s-Gravenweg dat inmiddels redelijk verstedelijkt is. Op het perceel staat een boerderij met schuur en wagenhuis.

De boerderij is in eclectische stijl vormgegeven en het interieur heeft nog de 19e-eeuwse structuur met kelder en opkamer. De achterliggende stal is wat betreft constructie en opzet karakteristiek voor de regio. Alle onderdelen zijn gaaf bewaard gebleven.

De commissie doet, vanwege de onlosmakelijke relatie tussen het omliggende polderlandschap en het perceel, de oproep niet alleen het complex en het perceel te beschermen, maar ook de directe context met zichtlijnen en bijbehorende poldersloten en de ontsluiting vanaf de weg.

Uiterlijk 21 oktober 2020 neemt het college een besluit over de monumentenstatus. Tot die tijd wordt de boerderij niet (gedeeltelijk) verbouwd of gesloopt.