De gebiedscommissie Kralingen Crooswijk nodigt u uit mee te denken over haar reactie op twee documenten in de MIRT verkenning naar oa de 3e oeververbinding.

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid.  

De concept Notitie Reikwijdte en detailniveau (c NRD) omschrijft welke varianten er onderzocht gaan worden en hoe.

De notitie Participatieaanpak bevat voorstellen op welke wijze bewoners betrokken dan wel geïnformeerd kunnen worden.

Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkeling en wilt u meedenken met de gebiedscommissie komt u dan op 4 februari van 19.00 tot 21.00 uur naar de bijeenkomst in de Paleiszaal van het Pompgebouw. Er bestaat mogelijkheid om algemene informatie over de ontwikkelingen oeververbindingen te vragen, waarna het gesprek verder zal gaan over het op te stellen advies.

Op de projectwebsite www.oeververbindingen.nl kunt u alle informatie vinden.

Tevens is er een folder, die kunt u hier inzien. Oeververbindingen Folder