De bewonerswerkgroep ‘Kop Voorschoterlaan’ (die wordt ondersteund door de BKO) is al een tijd lang bezig de verrommelde situatie rond het metrostation (met name het fietsparkeren) aan te kaarten bij de gemeente. Onderdeel van dit bewonersinitiatief is ‘Kunst op de Kop’. Het idee is het aanbrengen van een kunstwerk op een van de gevels van het appartementengebouw aan de noordoostzijde van de Voorschoterlaan, namelijk de kale gevel die uitkijkt op de Voorschoterlaan. Mooie en vrolijke kunst zorgt voor herkenbaarheid en verbondenheid, en kan bijdragen aan een plezierige omgeving. De Kop van de Voorschoterlaan is door het aanwezige metrostation een van de belangrijkste entrees van Kralingen en kan een flinke impuls goed gebruiken. De werkgroep hoopt door middel van een kunstwerk het hele gebied een positieve, herkenbare identiteit te geven.

Rotterdamse en Kralingse kunstenaar Olphaert den Otter is door de werkgroep gevraagd 6 verschillende kunstenaars te selecteren waarvan hij denkt dat ze deze opdracht mooi en passend kunnen uitvoeren. Tijdens een informatieavond op donderdag 15 juni, georganiseerd voor de bewoners van het appartementengebouw, heeft hij zijn keuze toegelicht en wat meer verteld over de geselecteerde kunstenaars en hun werk. De werkgroep heeft de context van het project verder toegelicht en Siebe Thissen (CBK en BKOR) hield een presentatie over het gebrek aan kunst in Kralingen. Woonstad was als eigenaar van het appartementengebouw en ondersteuner van het initiatief ook aanwezig. Het was een zeer geslaagde avond met een positieve stemming.