Bewoners en lokale organisaties uit Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost roepen het Rotterdamse stadsbestuur op: Verbeter de leefomgeving rond de Abram van Rijckevorselweg, in omliggende buurten en in Rotterdam als geheel.

Kralingen aan de Maas is geen plan. Het is een idee over het belang, de urgentie en de kansen van een betere leefomgeving van De Esch, Struisenburg en Kralingen-Oost.

Ernest van der Kwast, zelf Rotterdammer en opgegroeid in de buurt, tekende op onze uitnodiging de verhalen op van de initiatiefnemers van Kralingen aan de Maas. Ernest schrijft hierover: ‘In bijna alle veertien verhalen is de wens om de omgeving te vergroenen aanwezig. Bewoners en ondernemers zien veel kansen voor de wijk waarin ze wonen of werken. Soms zijn het kleine ingrepen (een geveltuintje), dan weer zijn het prachtige toekomstvisioenen (een groene entree voor de stad). Zorgen om de verkeersdrukte (onveilige situaties, luchtkwaliteit, leefbaarheid) worden ook breed gedeeld. Er is een grote behoefte aan een betere en zachtere verbinding tussen De Esch en Struisenburg/Kralingen. Een droom die meerdere mensen hebben is een groene corridor van de Oude Plantage naar het Kralingse Bos, van de Nieuw Maas naar de Kralingse Plas.’ Veel leesplezier!

Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.kralingenaandemaas.nl
Verhalen van Ernest van der Kwast, klik op de pijlen >>