ARCHIVARIS WIM KNOOPS IN BEDRIJF

In de afgelopen twee jaar heeft Wim Knoops het kerkarchief van de Lambertuskerk geordend en heeft hij een volledige inventarisatie geschreven. Hiermee zijn alle belangrijke archiefstukken voor ons en voor ons nageslacht toegankelijk gemaakt. Alle archiefstukken zijn voorzien van een sticker en samen met deze inventarisatie vormt dit een mooie ingang en opstap voor het schrijven (door Wim) van het boek Lambertuskerk 150 jaar (te verschijnen in 2028).

Op de website van de Lambertuskerk zijn diverse documenten te vinden die u kunt downloaden om te bekijken dan wel te lezen.