Het bestuur van de BKO ondersteunt de motie bescherm Rotterdamse bomen.

De motie behoud bomen is op 17/12/2021 aangenomen. Het college moet nu dus onderzoeken wat in motie verzocht wordt:

  • Hoe kan kap op particuliere grond voorkomen worden?
  • Is het nodig om kapvergunning weer ingevoerd wordt en wat zou dit kosten?

De einddatum hiervoor is 25/3/2021

Meer info op website van GroenLinks >>

Lees hier de motie >>