Hierbij nadere informatie over de stand van zaken m.b.t. het IP van de Burg. Oudlaan.

I.v.m. de nog steeds zeer natte situatie kunnen er aan de noord/west zijde nog geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit heeft ook tot gevolg dat het planten van bollen ter hoogte van de Groene Wetering zal worden uitgesteld tot oktober/november. Wel zijn er bij de tramhalte van de EUR twee nieuwe bomen geplant ter vervanging van de twee dode lindes ter plaatse. De bomen die per abuis op de hoek van de B.Oudlaan/’s-Gravenweg zijn geplaatst worden weggehaald, deels verplaatst en deels afgevoerd. Ook is er gestart met werkzaamheden aan de zuidkant van de Groene Wetering.

Er is nogmaals door de betrokken deskundige vastgesteld dat de drainage in orde is en dat de natte situatie niet door grondwater, maar door te veel regenwater is ontstaan.

Op de zijstraten, ter hoogte van de Burg. Oudlaan, zijn parkeerverboden aangebracht. Deze hebben nog niet geleid tot het terugbrengen van geparkeerde auto’s. Er is door de BKO aangedrongen op handhaving van dit verbod.

Het is nu ook bekend geworden dat de plannen om bij de achteruitgang van Excelsior een bussluis te maken niet door gaan. Er kan nu dus ook voor dat deel een IP gemaakt worden. Er is echter geen budget beschikbaar gesteld voor dit deel en zal er dus alleen als er geld over blijft van het oorspronkelijke IP aan dit deel gewerkt kunnen worden. Er wordt nu nagegaan wat de mogelijkheden zijn.

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere voortgang.