Inloopavond Brainpark 1
9 november 2022
van 19.00 uur tot 21.00 uur
K.P. van der Mandelelaan 41, 5e verdieping

Ontwikkeling Brainpark I- eerste fase

In februari 2022 is het Masterplan Brainpark I door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan bevat kaders voor de toekomstige ontwikkeling om Brainpark I te veranderen van een kantorenpark naar een gebied met woningen, bedrijven en voorzieningen.
De verandering naar een woon- en werkgebied gaat in fases en de eerste fase is de ontwikkeling van het Max Euwekwartier door projectontwikkelaar Bakkers Hommen Waerdevast met bijna 1.200 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met donderdag 8 december bij de gemeente ter inzage.

2.500 tot 3.000 huur- en koopwoningen
De ontwikkelingen van Brainpark I laat de gemeente over aan marktpartijen, omdat Brainpark I in handen is van particuliere vastgoedeigenaren. In totaal zullen er in Brainpark I zo’n 2.500 tot 3.000 huur- en koopwoningen komen, waarvan ongeveer 30% sociale huur, 40% middensegment en 30% in het hogere segment. Voor kantoren en bedrijven blijf 90.000 m2 beschikbaar.
De gemeente heeft geen eigendom in handen in Brainpark I en zorgt gefaseerd voor schermen tussen de gebouwen langs de A16, investeert in het centraal gelegen park en vijvers met meer groen en water en zorgt voor een verkeersontsluiting van het gebied.

Geluidsoverlast en luchtkwaliteit
De gemeente wil tussen de gebouwen langs de A16 schermen plaatsen om het geluid van het voorbijrazende verkeer te beperken. Hierover gaat de gemeente in overleg met de vastgoedeigenaren, omdat zij eigenaar zijn van de grond waarop de geluidsschermen geplaatst moeten worden tussen de gebouwen.
Door gebruik te maken van de crisis- en herstelwet hoeft de gemeente echter pas na 10 jaar te voldoen aan de normen. De BKO maakt zich zorgen over de geluidsoverlast tijdens de langjarige ontwikkeling op het maainiveau en op de balkons voor nieuwe bewoners en passanten van Brainpark I.

Verkeersafwikkeling
Voor de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt een zeer lage parkeernorm gehanteerd. De BKO dringt erop aan dat het gebied een eigen parkeerzone krijgt zodat bewoners niet in het Midden Niertje kunnen parkeren.
In de plannen voorziet de gemeente in een aansluiting op de al drukke Kralingse Zoom in de spits en overstekende studenten. De mogelijke aansluiting aan de noordzijde achter het Transferium op de Jacques Dutilhweg, voor de BKO een variant om de verkeersdruk op de Kralingse Zoom te beperken, wordt door de gemeente nog niet onderzocht.

Omgeving in beweging
Brainpark I ligt in een gebied waar veel zal veranderen. Onduidelijk zijn de ontwikkelingen voor een derde Oeververbinding, de consequenties hiervan voor de Kralingse Zoom als ‘groene stadsboulevard’, aanpassingen voor de A16 en wat de verdere verstedelijking aan de oostzijde van de stad zal betekenen.

Link naar het ontwerp bestemmingsplan voor Brainpark 1 Max Euwewartier >>