Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Leden Vergadering van 3 juni j.l. oud voorzitter Gerard Jan van Leer benoemd tot erelid!

Gerard Jan van Leer is 12.5 jaar voorzitter geweest van de Bewoners Vereniging Kralingen Oost (BKO) en heeft dat met veel verve gedaan.
Zijn dossierkennis was uitmuntend en altijd stond het belang van de bewoners van Kralingen Oost voorop!
Tevens was en is hij actief voor de Commissie Historisch Kralingen. Deze commissie heeft de cultuur historische paragraaf geschreven die de Gemeente destijds in het bestemmingsplan heeft overgenomen. Dit had voornamelijk betrekking op historische panden aan de ’s Gravenweg die buiten beschermd stadsgezicht vielen.
Ook een aantal kleinere projecten is onder zijn leiding afgerond, zoals de herinrichting van de ’s Gravenweg en de Burg. Oudlaan alsmede o.a. de herinrichting van de Kralingse Plaslaan en de herinrichting van de Voorschoterlaan bij de Metro-uitgang.
Veel grote projecten zijn onder zijn leiding gestart zoals de nieuwe oeververbinding, Van A-Z/Oostflank, Excelsior en Brainpark 1/Max Euwekwartier. Ook werd onder zijn leiding de Wijkvisie 2022 en komende jaren opgesteld. Ook in de communicatie met de (ca. 900) leden en achterban werd veel energie gestoken; meer bijeenkomsten, kwaliteitsverbetering van de Nieuwsbrief en de Nieuwjaarsbijeenkomst.