Klik hier om financieel jaarverslag 2020 te downloaden. >> financieel verslag bko 2020

Klik hier voor de verklaring kascommissie 2020 jaarrekening >> VERKLARING KASCOMMISSIE