Klik hier om financieel jaarverslag 2019 te downloaden. >> financieel verslag bko 2019

Klik hier voor de verklaring kascommissie 2019 jaarrekening >> Verklaring Kascommissie 2019 jaarrekening