Enquete CHIO: Scenario’s voor het CHIO 2021

Ondanks dat men niet precies weet hoe de situatie rondom het Corona-virus zich gaat ontwikkelen, blijft men in overleg met alle stakeholders en puzzelen wat er in 2021 (en daarna) mogelijk is.

Er is erover gesproken met andere (hippische) evenementenorganisaties en er zijn verschillende scenario’s doorgesproken met een aantal ruiters en sponsoren. Het zou de organisatie enorm helpen als we ook van jou input krijgen, vandaar dat de uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Deze kan nog t/m vrijdag 31 oktober a.s. worden ingevuld. De enquête is anoniem en kost hooguit zes minuten om ‘m in te vullen.

Met uw mening en tips kan men verder aan de slag om aan de toekomst van het CHIO Rotterdam te werken!

Check de website van het CHIO>>

De vragenlijst kan niet meer worden ingevuld. De termijn is verstreken.